Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP)

Een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk speelt meer en meer een essentiële en complementaire rol in de huisartsenpraktijk. Enerzijds kan de VIHP enkele verpleegkundige handelingen overnemen: afname ECG, bloednames, wondzorg, toedienen vaccins,…

Anderzijds willen we met hulp van de VIHP meer inzetten op preventie en educatie binnen de praktijk. Daarom willen we graag vanaf 16 april 2024 Elise Defever verwelkomen als VIHP in onze praktijk.

- Welkom Elise

Maak kennis met Elise Defever, onze nieuwe VIHP

Mijn naam is Elise Defever en binnenkort start ik op als verpleegkundige/vroedkundige binnen huisartsenpraktijk De Vlasschaard. Ik ben mama van 3 jonge kindjes en gelukkig getrouwd. Mijn hobby’s zijn volleybal, creatief bezig zijn, uitstapjes doen en zoveel meer.

Ik heb 9 jaar ervaring als vroedvrouw op de materniteit van het ziekenhuis te Izegem. Ik ben op dit moment klaar voor een nieuwe uitdaging en kijk met veel enthousiasme uit naar mijn nieuwe job als VIHP. Ik hoop dat ik een meerwaarde kan betekenen binnen de huisartsenpraktijk, zowel voor u als patiënt als voor de artsen.

Vanaf september 2024 start Elise met haar postgraduaat “verpleegkundige in de huisartsenpraktijk” aan de Artevelde Hogeschool in Gent.

Sfeerbeeld De Vlasschaard

Welke taken kunnen door de VIHP uitgevoerd worden?

Volgende taken kunnen door de VIHP uitgevoerd worden:

  • Bloedname
  • ECG (electrocardiogram)
  • Pre-operatieve administratie
  • Vaccinaties
  • Wondcontrole (onder supervisie van de behandelend arts)
  • Cryotherapie bij huidletsels (onder supervisie van de behandelend arts)
  • Kleinere technische zorg (hechtingen verwijderen, wondzorg,…)

Op termijn zullen we dit takenpakket ook verder uitbreiden naar preventie en educatie.

 

Waarvoor kan u niet bij de VIHP terecht?

U kan niet bij de VIHP terecht voor de volgende zaken:

  • Voorschrift maken
  • Diagnoses stellen
  • Therapievoorstellen uitwerken

Afspraken bij de verpleegkundige kunnen op heden enkel gemaakt worden telefonisch via het secretariaat of via uw behandelend arts. Alle consulten zullen bij opstart ook onder supervisie van de behandelend arts gepland worden.

De opstart van de VIHP zal zowel voor ons artsen, als voor de patiënten een uitdaging zijn. We zijn er echter overtuigd van de meerwaarde van een VIHP in onze huisartsenpraktijk. Met ondersteuning van de VIHP kunnen we een holistisch en meer geïntegreerde patiëntenzorg bieden. Alvast bedankt voor jullie vertrouwen.

Sluit agenda

Sluit agenda

Sluit agenda

Sluit agenda