GDPR-policy voor Huisartsenpraktijk De Vlasschaard

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 30/06/2023.

Sinds mei 2018 ging de nieuwe privacywetgeving in werking. Deze wetgeving wil iedereen zijn gegevens beschermen.
Ook wij hebben hier aandacht voor. Wij willen u daarom zo goed mogelijk informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

Binnen elk systeem geven wij u de optie om ‘vergeten’ te worden. Indien u wenst ergens vergeten te worden, dient u ons hiervan op de hoogte te houden via de gekende kanalen (telefonisch, mondeling, per mail…).

Indien u wenst niet meer per mail op de hoogte gehouden te worden van uw medische toestand, gelieve ons dit dan te laten weten via de gekende kanalen. Dan zoeken we samen naar een andere manier die beter voor u past.

In onze praktijk werken wij met een speciaal ontworpen programma waarin al uw medische en administratieve gegevens bewaard worden. Het bewaren van gegevens is nodig voor een goede opvolging en goede geneeskunde.
Dit programma is in handen van een externe firma die zich volledig toelegt op het beschermen en bijhouden van gegevens van patiënten voor dokters. Zij zijn gespecialiseerd in wat ze doen en houden zich ook zo strikt als mogelijk aan deze nieuwe privacywetgeving.

Zoals u weet kunt u bij ons online uw afspraak inboeken. Dit was niet mogelijk zonder Ringphone. Dit is een externe firma die instaat voor het onderhoud van ons website en het systeem van de online afspraken. Via hun servers geraken jullie online afspraken (en dus ook uw gegevens) tot bij ons. Dit betekent dat, elke keer u online een afspraak maakt, uw gegevens op één van hun servers bewaard worden. Enkel op deze manier kunnen deze afspraken en gegevens tot bij ons komen. Indien u dit niet wenst, kan u altijd telefonisch een afspraak maken bij onze secretaresse.

Onze telefonie werkt zoals die van iedereen. De firma waarmee wij samenwerken, zullen lijsten met telefoonnummers bijhouden op servers waarbij de datum, uur en duur van het gesprek bij zullen staan. Dit betekent dat ook uw telefoonnummer gekend zal zijn bij een externe firma. Ook deze firma werkt volgens de nieuwe privacywetgeving. Zij trachten uw gegevens zo veel als mogelijk te beschermen.

Sluit agenda

Sluit agenda

Sluit agenda

Sluit agenda