Disclaimer voor Huisartsenpraktijk De Vlasschaard

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 30/06/2023.

Huisartsenpraktijk De Vlasschaard, gevestigd te Bollewerpstraat 7, 8770 Ingelmunster – België, is niet verantwoordelijk voor acties van gebruikers op basis van de informatie op deze website, zoals toegelicht in deze disclaimer.

Algemeen

Alle informatie op deze website – https://www.devlasschaard.com/ – is ter goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld ter informatie. Huisartsenpraktijk De Vlasschaard biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de website van Huisartsenpraktijk De Vlasschaard kunnen verschillen van de werkelijkheid. Huisartsenpraktijk De Vlasschaard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan Huisartsenpraktijk De Vlasschaard en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Huisartsenpraktijk De Vlasschaard, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

Links naar externe websites

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel Huisartsenpraktijk De Vlasschaard ernaar streeft haar website uitsluitend van kwalitatieve links te voorzien, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar (s) en / of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat Huisartsenpraktijk De Vlasschaard de mogelijkheid heeft om de relevante (slechte) link te verwijderen.
Houd er rekening mee dat zodra u de website van Huisartsenpraktijk De Vlasschaard verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben. Huisartsenpraktijk De Vlasschaard heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bekijken voordat u een overeenkomst sluit of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.

Sluit agenda

Sluit agenda

Sluit agenda

Sluit agenda